1

The Fact About مروری بر تاریخچه ی بزرگان That No One Is Suggesting

News Discuss 
اظهارنامه مشارکتی شیوه خاصی از ارائه اظهارنامه مالیاتی است. از این شیوه ارائه برای شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که به‌صورت مشارکتی فعالیت می‌کنند استفاده می‌شود. در زمان قاجار پس از تعیین دستمزد کار ها انجام می گرفت و مالیات ها را نیز بر طبق آن پرداخت می کردند. بعضی از http://acczharfandish.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story